Nyhet från fortbildningsgruppen

  • 26 aug 2019

Nya grepp i arbetet med fortbildning!

Vårt fortbildningssystem med poänggivande kurser har under flera år fyllt en viktig funktion för att ge oss överblick över aktuellt läge både vad gäller utbud och naprapaters deltagande i kurser och kongresser. Vi tror också att vårt mål med systemet, att bidra till ökad samhörighet och kompetensutveckling har uppfyllts.

Nu vill vi utveckla arbetet genom att mer aktivt och kreativt arbeta med fortbildning för att ännu fler naprapater ska kunna hålla en riktigt hög kunskapsnivå.

Det innebär att vi har avslutat verksamheten med bedömning och poängsättning av kurser för att framåt rikta in oss på att genom bra samarbeten och egna satsningar på olika sätt bidra till ett brett och tillgängligt utbud av kurser för Naprapater. Vår förhoppning är att vi i detta arbete också kan få mycket inspiration av kåren. Det kommer vi att försöka säkra genom bland annat en årlig enkät där vi samlar medlemmarnas önskemål och tankar kring kommande fortbildningar.

Den lista med bedömda kurser som funnits på hemsidan och som uppskattats av många kommer att finnas i ny form till hösten 2019.

Vad ska du som medlem göra?

Kurser som hålls efter 1 januari 2019 kommer inte att poängsättas. Alltså ska kursintyg från och med 2019 inte längre skickas till kansliet.

En viktig insats är dock att du besvarar den fortbildningsenkät som kommer att gå ut varje vår där du har möjlighet att delge oss önskemål och synpunkter kring kommande fortbildningar.

Håll också utkik efter den nya fortbildningssida som kommer att presenteras här i naprapatportalen under hösten 2019. Där kommer vi att presentera kurser av intresse för naprapater.

Om du har frågor kring fortbildning kan du ställa dem här; mia.eklund@naprapater.se