Ny lag: Anmälsplikt

  • 27 aug 2021

Ny lag om anmälningsplikt av stickande verksamhet

Med anledning av den nya lag som trädde i kraft den 1/7 - anmälningsplikt till kommunens hälso- och miljöskydd för stickande verksamhet, la vi tidigare idag ut information via ett nyhetsbrev.

Ny lag om anmälningsplikt av stickande verksamhet

Med anledning av den nya lag som trädde i kraft den 1/7 - anmälningsplikt till kommunens hälso- och miljöskydd för stickande verksamhet, la vi tidigare idag ut information via ett nyhetsbrev.

Vi har ställt en fråga till Socialstyrelsen om detta även gäller legitimerad vårdpersonal och fick precis ett preliminärt svar.

Den nya lagen ska inte omfatta oss som är legitimerade. Precis som tidigare är det IVO som är tillsynsmyndighet för vår verksamhet. Vi inväntar ett definitivt svar och återkommer så fort vi har det.

Alltså; avvakta några dagar så reder vi ut detta.