Medlems- och användarvillkor

Användarvillkor

Inledning

Svenska Naprapatförbundet, org. nr. 802008-4391, inklusive dess dotterbolag (”Svenska Naprapatförbundet”), tillhandahåller detta administrativa system för medlemshantering och kommunikation med medlemmar (”Medlemssystemet”). Du måste acceptera dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) för att få tillgång till Medlemssystemet.

 

Din användning

Vid registrering skapar du ett individuellt konto. All information du lämnar i samband med registreringen ska vara korrekt och du är själv ansvarig för att hålla din information aktuell och uppdaterad. Du ansvarar helt och hållet för användningen av ditt konto.

Du får inte använda Medlemssystemet i strid med Användarvillkoren, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Du får inte överföra material till Medlemssystemet som är olagligt, skadligt, oetiskt eller stötande på annat sätt eller som gör intrång i någon annans rättigheter. Svenska Naprapatförbundet äger rätt att omedelbart stänga av din tillgång till Medlemssystemet om din användning strider mot detta.

Du har ingen rätt att kopiera, sälja eller utnyttja Medlemssystemet för kommersiellt ändamål utan medgivande från Svenska Naprapatförbundet.

 

Immateriella rättigheter

Svenska Naprapatförbundet, dess licensgivare och/eller samarbetspartners innehar de immateriella rättigheterna till allt material och innehåll som görs tillgängligt för dig i Medlemssystemet, såsom text, bild och design. Detsamma gäller den bakomliggande programkoden för Medlemssystemet. Material som du laddar upp ägs av dig.

 

Ansvar

Allt material och information som tillgängliggörs genom användning av Medlemssystemet tillhandahålls i befintligt skick och ges i informationssyfte. Sådant innehåll är inte att betrakta som juridisk rådgivning och Svenska Naprapatförbundet ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad på sådant material och/eller information. Svenska Naprapatförbundet garanterar inte att material och funktioner som finns i Medlemssystemet kommer att vara oavbrutna eller felfria eller att Medlemssystemet, eller den server som gör Medlemssystemet tillgängligt, är fritt från virus eller andra skadliga komponenter. Svenska Naprapatförbundet åtar sig inget ansvar för direkt eller indirekt skada avseende förluster som orsakats dig, eller tredje part, med anledning av användning av Medlemssystemet om sådan skada inte orsakats av Svenska Naprapatsförbundets grova oaktsamhet, uppsåt eller brott.

För det fall Svenska Naprapatförbundet bedöms vara skyldig att ersätta dig för skada eller förlust som uppstått i samband med användning av Medlemssystemet ska sådant ansvar inte i något fall överstiga summan av ett prisbasbelopp.

 

Personuppgifter

Svenska Naprapatförbundet värnar om din integritet. Personuppgifter som du lämnar behandlas i enlighet med Svenska Naprapatförbundets Integritetspolicy, denna hittar du här.

 

Uppdateringar och förändringar

Svenska Naprapatförbundet kan komma att göra uppdateringar i Användarvillkoren. Sådana uppdateringar publiceras i Medlemssystemet. Svenska Naprapatförbundet kan komma att göra förändringar i Medlemssystemet eller ersätta denna med annan tjänst.


Version 100, senast uppdaterad 17 maj 2018, 00:00